NUÔI DẠY CON:

GIÁO DỤC GIỚI TÍNH Trong gia đình, sẽ có lợi cho con cái rất nhiều, nếu bố mẹ và con cái có thể nói chuyện với nhau về giới tính và tình dục (sex). Tất nhiên, điều đó không hề dễ, nhất là trong một xã hội phong kiến như Việt nam. Hầu hết các… Continue reading NUÔI DẠY CON: