CÁCH NÓI LỜI CÁM ƠN

Hàng ngày, tôi nhận, và cũng được nghe rất nhiều lời cám ơn. Và tôi cũng nói những lời cám ơn với số lương nhiều tương tự. Từ lâu nay, tôi phát hiện ra một điều rất lạ trong cách mọi người (nhất là lớp trẻ), nói lời cám ơn. Ví dụ:1. Khi được mời… Continue reading CÁCH NÓI LỜI CÁM ƠN