MỘT THỜI CẢI TỔ OANH LIỆT CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.

CHÚ PHAN TƯƠNG VÀ CHÚ HÀ CÂN. Làm việc trong ngành hàng không, đặc biệt là tại sân bay Tân Sơn Nhất những năm 80, chắc ít người quên hàng loạt biến cố năm 1987 – để rồi ngành hàng không trải qua hơn hai năm sóng gió, thậm chí là bão tố.Khi đó, chúng… Continue reading MỘT THỜI CẢI TỔ OANH LIỆT CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.

MỘT THỜI CẢI TỔ OANH LIỆT CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.

CHÚ PHAN TƯƠNG VÀ CHÚ HÀ CÂN. Như bài trước tôi đã viết: với những ai không biết rõ về cá tính của chú Cân, thì sợ lắm, thường khuyên nhau là: “thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Nhưng với tôi: sau nhiều năm làm việc và được chú dìu dắt, tôi chợt nhận… Continue reading MỘT THỜI CẢI TỔ OANH LIỆT CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.

MỘT THỜI CẢI TỔ OANH LIỆT CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.

CHÚ HÀ CÂN. Khi tôi nhận quyết định về bộ phận kế hoạch phòng vận chuyển sân bay TSN, thì chú Hà Cân là Phó Giám đốc sân bay kiêm Trưởng phòng vận chuyển. Ngược với cá tính chú Phan Tương, chú Hà Cân hầu như rất ít nói, cả ngày chẳng thấy chú cười.… Continue reading MỘT THỜI CẢI TỔ OANH LIỆT CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.

MỘT THỜI CẢI TỔ OANH LIỆT CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CHÚ PHAN TƯƠNG. Vui lắm khi nhắc lại rằng: cuộc đời làm việc của tôi tại Vietnam Airlines – là một chuỗi dài nhiều điều may mắn. Ba chú Giám đốc sân bay Tân sơn nhất trong thời đó, là chú Tương, chú Cân và chú Châu – đều là những con người tận tâm… Continue reading MỘT THỜI CẢI TỔ OANH LIỆT CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỘT THỜI CẢI TỔ OANH LIỆT CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.

CHÚ PHAN TƯƠNG – người có công đầu trong việc vận hành và đổi mới hoạt động của sân Tân Sơn Nhất, cũng như các sân bay trực thuộc cụm cảng hàng không phía Nam, ngay sau giải phóng, năm 1975. Tôi không biết gì về giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1981. Tốt… Continue reading MỘT THỜI CẢI TỔ OANH LIỆT CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.

CẢI TỔ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM: ĐỂ LẠI GÌ CHO NHỮNG THẾ HỆ SAU?

Chúng ta thường nói: “Hãy để lại cho những thế hệ sau một thế giới tốt đẹp hơn”.Nhưng ai có thể định nghĩa rõ ràng: một thế giới tốt đẹp hơn nó ra sao nhỉ? Với những gì đã và đang xảy ra trong vài chục năm qua, hình như chúng ta – những thế… Continue reading CẢI TỔ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM: ĐỂ LẠI GÌ CHO NHỮNG THẾ HỆ SAU?