“DẠY CON ĐÔI KHI THẬT ĐƠN GIẢN”

CHIA SẺ ONLINE VỀ NUÔI DẠY CON.

Dạy và luyện bốn kỹ năng cơ bản, quan trọng nhất cho con. Hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của em Long công ty GAPIT. Chưa biết em là ai, lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên. Em đề nghị là tôi có buổi chia sẻ online về chăm sóc sức khỏe với các anh chị em ở công ty. Sau đó, các em đề nghị đổi sang chủ để “Nuôi dạy con”, tôi Ok luôn.Dưới đây là video buổi chia sẻ, để ai quan tâm có thể tham khảo.

https://www.facebook.com/100000432467657/videos/pcb.4774173845940317/1084471455691216

https://safechat.com/post/2886851425224984631

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *