PHÁT BIỂU CỦA MỘT PHI CÔNG MỸ.

https://safechat.com/post/2886597686725490263

Tôi là phi công lái máy bay 18 năm nay và tôi đang phải đối mặt với một tối hậu thư chứ không phải là một lựa chọn, mà là một tối hậu thư.
Tôi được bảo để tiếp tục sự nghiệp lái máy bay tôi phải chích vx, cái mà thật sự nghĩa là tôi phải chọn giữa việc có thức ăn đặt lên bàn cho gia đình tôi hay là quyền tự do lựa chọn.
Không cần biết bạn có tin rằng việc chích vx là việc làm đúng đắn hay không, tình huống này vượt xa vấn đề sức khoẻ đối với những người Mỹ đã chiến đấu 257 năm qua cho sự tự do. Chúng ta đi khắp thế giới lan toả ý tưởng của tự do và nền dân chủ. Chúng ta giúp người dân  các nước khác đấu tranh cho sự tự do của họ trong khi sự tự do của chúng ta đang bị tuột khỏi tầm tay.
Bạn có lẽ nghĩ việc bắt buộc đeo khẩu trang hay chích vx là không quan trọng, nhưng khi bạn bắt đầu tiếp tục bắt buộc này đến bắt buộc khác và đánh mất quyền tự do này sang quyền tự do khác, nó sẽ trở nên cực kỳ quan trọng.
Khi mỗi thứ dần bị lấy đi, chúng ta đối mặt với cái gọi là hội chứng dời vạch ranh giới. Hội chứng này làm thay đổi ý nghĩ về một sự bình thường mới có thể chấp nhận được. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ không còn nhớ cái từng là những quyền tự do mà chúng ta đã từng có. Con cháu chúng ta sẽ phải trải nghiệm với ít quyền tự do hơn và nó không có đặc quyền và sở thích gì nữa để tận hưởng những sự lựa chọn giống như cha mẹ chúng ( chính là chúng ta) đã đang có.
Nếu chúng ta theo những bắt buộc này và không dám đứng lên cho quyền tự do lựa chọn là chúng ta làm hổ thẹn những người đã ngã xuống suốt 257 năm qua, là sự báo hại đối với những người đã đổ xương máu cho quyền tự do mà chúng ta đang tận hưởng.
Không cần biết bạn có tin vào việc chích vx hay không, tôi đang đứng lên cho quyền tự do lựa chọn của bạn. Bạn có lẽ ủng hộ sự bắt buộc vx bởi vì nó trùng với những niềm tin hiện thời của bạn. Nhưng nếu chúng ta để điều này xảy ra, sẽ đến một ngày cái điều mà bạn bị bắt buộc làm sẽ không trùng với những gì mà tin nữa.
Nếu chúng ta không cùng nhau đứng lên và cùng chung một tiếng nói chống lại điều này, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ được bảo sống ở đâu, làm việc gì, theo tôn giáo gì, phải có bao nhiêu con. Bạn có thật sự muốn có ai đó bảo với con cháu bạn rằng chúng phải sống như thế nào, làm cái gì và khi nào làm bất cứ phút giây nào trong cuộc đời của chúng hay không?
Đã đến lúc chúng ta đứng dậy, đã đến lúc chúng ta đấu tranh cho quyền tự do lựa chọn khi chúng ta còn có cơ hội!

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *