CHIA SẺ CỦA BẠN THIỆN HOÀN TẠI TRANG “SAFECHAT” VỀ TÁC DỤNG CỦA NGHỆ TRONG VIỆC KIỂM SOÁT CÔ.VIT

Thiện Hoàn

Chia sẻ mọi người các nghiên cứu chính thống đã được công bố về tác dụng của Curcumin (có trong nghệ) có công dụng hạn chế tác hại của Covid mà không được truyền thông đưa tin rộng rãi. Nghiên cứu 1 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332221003632#! Nghiên cứu 2 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fsn3.2226 Nghiên cứu 3 https://www.mdpi.com/2304-8158/10/7/1503/htm Nghiên cứu 4 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0253489

Ý kiến của tôi: uống nghệ đan hàng ngày nhé, mọi người ơi.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *